Potřebné doklady

Občané EU

Cestovní pas nebo občanský průkaz

Již 22 členských zemí Evropské unie mezi sebou zrušilo hraniční kontroly, a to díky tzv. schengenským pravidlům, která jsou součástí právních předpisů EU. Těmito pravidly se ruší hraniční kontroly mezi zúčastněnými státy a namísto nich se zavádějí účinné kontroly na vnějších hranicích Unie a společná vízová politika. Schengenská pravidla plně uplatňují všechny země EU kromě Bulharska, Irska, Chorvatska, Kypru, Rumunska a Spojeného království. Do schengenského prostoru naopak náleží též Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, třebaže nejsou členy EU.

Při cestě do nebo ze zmíněných šesti zemí Unie, které jsou mimo schengenský prostor, a při překročení vnějších hranic EU budete tedy muset na hranici předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz. I na cestách v EU je však pas nebo občanský průkaz třeba mít u sebe, protože můžete být vyzváni k jeho předložení, abyste prokázali svou totožnost nebo z bezpečnostních důvodů. Před cestou mimo hranice EU si zjistěte, jaké doklady jsou vyžadovány v zemi, kterou hodláte navštívit. Platný občanský průkaz lze získat pouze od příslušných orgánů ve vaší zemi.

Děti musí mít svůj vlastní cestovní pas či občanský průkaz.

Víza

Pro cestování v rámci EU vízum nepotřebujete.

Občané zemí, které nejsou členy EU

Cestovní pas

Potřebujete platný cestovní pas.

Víza

Státní příslušníci 41 zemí nepotřebují k návštěvě EU na dobu do tří měsíců žádné vízum. Patří mezi ně Austrálie, Japonsko, Kanada, Nový Zéland a Spojené státy americké. Seznam zemí, jejichž státní příslušníci potřebují vízum k návštěvě Spojeného království nebo Irska, se poněkud liší od seznamu pro ostatní země EU. O vízum musíte požádat na konzulátě nebo velvyslanectví země, kterou se chystáte navštívit.

Máte-li vízum vystavené některou ze zemí, které plně uplatňují schengenská pravidla, toto vízum vám automaticky umožňuje cestovat i do ostatních zemí schengenského prostoru. Platné povolení k pobytu vystavené jednou z těchto zemí je rovnocenné vízu. Pro cestu do země, která není členem schengenského prostoru, může být po vás požadováno vízum příslušné země.


© Evropská unie
Na Cestách po Evropě 2014-2015

Privacy Policy