Peníze

Euro v současnosti používá více než 60 % (334 milionů) občanů EU žijících v 18 zemích.

Euro se označuje symbolem €. Eurobankovky jsou ve všech zemích stejné, každá země však vydává své vlastní mince, na jejichž rubu jsou vyobrazeny charakteristické národní motivy. Všechny bankovky a mince platí ve všech zemích EU, které přijaly euro, včetně mnoha jejich zámořských území.

Po dohodě s EU používají euro jako svou národní měnu také Andorra, Monako, San Marino a Vatikán. Některé další země a území, jako Kosovo a Černá Hora, používají euro jako svou faktickou měnu.

V zemích mimo eurozónu přijímají některé hotely, obchody a restaurace, zejména v turistických oblastech, platby v eurech i v národní měně. Ze zákona však k tomu nemají povinnost.

Vybírání hotovosti a platby kartou

Výběr z bankomatu v eurech kdekoli v EU stojí stejně jako výběr z bankomatu jiné banky ve vaší zemi. Stejný poplatek musí být účtován i za veškeré platby v eurech provedené debetní nebo kreditní kartou, bez ohledu na to, ve které zemi EU se transakce uskuteční. Totéž platí i v případě bankovního převodu či přímé inkasní platby v eurech, ať již se provádí ve vaší zemi, či v jiné zemi EU. Poplatky za veškeré transakce samozřejmě závisí na konkrétní bance a jejich výše se může výrazně lišit.

Na mezinárodní platby v jiných měnách se toto pravidlo nevztahuje.

Při příjezdu do EU či odjezdu z EU s hotovostí přesahující 10 000 EUR (nebo ekvivalentní částku v jiné měně) je třeba učinit celní prohlášení.


© Evropská unie
Na Cestách po Evropě 2014-2015

Privacy Policy