Nakupování

V rámci EU

Pokud si koupíte nebo dovážíte věci pro svou osobní potřebu a nikoli na další prodej, neexistují při cestování mezi zeměmi EU žádná omezení. Daně (DPH a spotřební daně) jsou zahrnuty v ceně a v žádné jiné zemi EU se již další daň neplatí.

Tabák a alkohol

Každá země může stanovit orientační množství tabáku a alkoholu, které ještě považuje za přiměřené pro osobní potřebu. Převážíte-li větší množství tohoto zboží, můžete být zkontrolováni, aby se zjistilo, jestli ho nechcete prodat dál. Orientační maximální množství nesmí být nižší než:

  • 800 cigaret
  • 400 doutníčků
  • 200 doutníků
  • 1 kg tabáku
  • 10 litrů destilátů
  • 20 litrů dolihovaného vína (např. portské nebo sherry)
  • 90 litrů vína, z toho maximálně 60 litrů šumivého vína
  • 110 litrů piva

Potraviny

Při cestování v rámci EU nejsou stanovena žádná obecná omezení týkající se masa nebo mléčných výrobků.

Příjezd do EU

Pokud přijíždíte do EU z nečlenské země, můžete si dovézt zboží pro osobní potřebu, aniž byste museli platit DPH nebo spotřební daň, pokud jeho množství nepřesáhne níže uvedené limity. Totéž platí, pokud přijíždíte z Kanárských ostrovů, Normanských ostrovů, Gibraltaru nebo jiných území, na kterých neplatí právní předpisy EU ohledně DPH a spotřebních daní.

Alkoholické nápoje

1 litr destilátů s obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových nebo 2 litry dolihovaného či šumivého vína
4 litry tichého (nešumivého) vína
16 litrů piva

Tabákové výrobky

Každá země EU se může rozhodnout uplatňovat na cestující ze zemí mimo EU vyšší nebo nižší limity. Pokud se rozhodne pro nižší limity, může je uplatňovat buď pouze na cestující po zemi a moři (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Řecko, Slovensko a Švédsko), nebo na všechny cestující (Estonsko a Rumunsko).

Vyšší limit
200 cigaret nebo
100 doutníčků nebo
20 doutníčků nebo
50 doutníků nebo
250 g tabáku

Nižší limit
40 cigaret nebo
20 cigarillos
10 doutníků nebo
50 g tabáku

Jiné zboží včetně parfémů

Cestujete-li letecky nebo po moři, můžete dovézt jiné zboží v hodnotě nepřevyšující 430 EUR; v ostatních případech (pozemní či vnitrozemská vodní doprava) tato hodnota nesmí přesáhnout 300 EUR na osobu. Některé země EU uplatňují u osob mladších 15 let nižší dovozní limit, který ale nesmí činit méně než 150 EUR.

Potraviny

Při návratu z většiny zemí mimo EU je zakázáno dovážet jakékoli masné či mléčné výrobky, a to ani v malém množství. Jedinými výjimkami jsou Andorra, Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino a Švýcarsko. Důvodem je ochrana hospodářských zvířat v EU před nákazami.


© Evropská unie
Na Cestách po Evropě 2014-2015

Privacy Policy