Zdravotní péče

Přístup ke zdravotní péči

Pokud onemocníte nebo se vám stane nehoda při návštěvě jiné země EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, máte jako státní příslušník členského státu Unie nárok na poskytnutí služeb veřejného zdravotnictví za stejných podmínek a stejné ceny jako osoby pojištěné v dané zemi. V každé zemi funguje veřejné zdravotnictví podle jiných pravidel. V některých zemích je péče zdarma, v některých se platí část nákladů, v jiných musíte zaplatit celou částku a potom žádat o proplacení. Schovávejte si proto všechny účtenky, recepty a stvrzenky. O proplacení žádejte v zemi, kde se nacházíte, nebo případně po návratu domů.

Pro zjednodušení postupů a urychlení úhrady výdajů byl zaveden tzv. evropský průkaz zdravotního pojištění, který prokazuje, že jste pojištěni v některé ze zemí EU. Můžete si jej vyžádat u své zdravotní pojišťovny, která vám ho bezplatně vydá. Některé země přetiskují evropský průkaz na zadní stranu svých průkazů zdravotního pojištění, jiné vystavují samostatný průkaz.

Cestovní pojištění

Evropský průkaz zdravotního pojištění nenahrazuje cestovní pojištění. Nemůže se vztahovat na všechny výdaje na zdravotní péči a nikdy se nevztahuje na náklady na repatriaci. Může tedy být praktické si ještě zvlášť sjednat i cestovní pojištění.

Léky

Pokud užíváte léky na lékařský předpis, vezměte předpis s sebou. Berte s sebou pouze takové množství léků, které skutečně potřebujete, neboť větší množství může vzbudit podezření. Nová pravidla týkající se přeshraničního předepisování léků, platná v celé EU, usnadní vydávání předepsaných léků v zahraniční.

Očkování

Pro cestování v rámci EU se obecně nevyžaduje žádné očkování. Existují však určité požadavky nebo doporučení pro některá zámořská území EU. Před cestou se proto poraďte s lékařem.

Voda ke koupání

V celé EU platí pro vodu ke koupání přísné normy a kvalita vody je obecně vysoká. Více než 94 % z celkového počtu 22 000 míst ke koupání na mořském pobřeží a u řek nebo jezer v EU nyní splňuje minimální normy pro kvalitu vody. Informace o kvalitě vody v těchto místech udávají oficiální symboly. Kromě toho se díky různým dobrovolným projektům, jako je např. „Modrá vlajka“, můžete dozvědět, zda určitá pláž či přístav splňuje specifické normy týkající se kvality vody, bezpečnosti, poskytování služeb, ochrany životního prostředí a poskytování informací.


© Evropská unie
Na Cestách po Evropě 2014-2015

Privacy Policy