Irsko

Země: Irsko
Motocykly - v obci: 50 km/h
Motocykly - mimo obec: 80/100 km/h
Motocykly - pro motorová vozidla: 120 km/h
Motocykly - na dálnici nebo: 120 km/h
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - v obci: 50 km/h
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - mimo obec: 80/100 km/h
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - pro motorová vozidla: 120 km/h
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - na dálnici nebo: 120 km/h
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t- v obci: 50 km/h
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t - mimo obec: 80 km/h
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t- pro motorová vozidla: 80 km/h
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t - na dálnici nebo: 80 km/h
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - v obci: 50 km/h
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - mimo obec: 80 km/h
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - pro motorová vozidla: 90 km/h
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - na dálnici nebo: 90 km/h
Autobusy - v obci: 50 km/h
Autobusy - mimo obec: 80 km/h
Autobusy - pro motorová vozidla: 100 km/h
Autobusy - na dálnici nebo: 100 km/h
Kód na desce: IRL
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi - Zkušený řidič: 0,5 ‰
Maximální výše pokuty vyměřená soudem za řízení pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky činí 5 000 eur a/nebo 6 měsíců odnětí svobody.
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi - Začínající řidič: 0,2 ‰
Maximální výše pokuty vyměřená soudem za řízení pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky činí 5 000 eur a/nebo 6 měsíců odnětí svobody.
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi - Řidiči z povolání: 0,5 ‰
Maximální výše pokuty vyměřená soudem za řízení pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky činí 5 000 eur a/nebo 6 měsíců odnětí svobody.
Svícení: Povinná denní potkávací světla
pro všechna nová vozidla (povinné od roku 2011).

Bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček je POVINNÉ.

Bezpečnostní pás není povinný:

  • pro zdravotně postižené osoby používající speciální pás
  • pro osoby s lékařským osvědčením, které jim uděluje výjimku
  • učitelé autoškol nebo instruktor během zkušební jízdy nebo při závěrečné zkoušce
  • policisté (Garda) a členové obranných sil ve službě

Jediná výjimka z povinnosti použít dětskou autosedačku:

  • pokud dítě s výškou do 150 cm nebo váhou do 36 kg cestuje vozidlem taxislužby

Světelná signalizační zařízení

V Irsku se barvy na semaforu střídají v tomto pořadí: zelená, oranžová, červená a opět zelená.

Červené světlo: zastavit, tj. nepřejíždět souvislou čáru na křižovatce před semaforem, popř. nejet za světelné signalizační zařízení.

Zelené světlo: pokračovat v jízdě, pokud je cesta volná - pozor je třeba dávat především na přechodu pro chodce, kteří mají přednost, a při odbočování doleva či doprava.

Zelená šipka: můžete pokračovat v jízdě ve směru šipky, pokud je to bezpečné a cesta volná, a to i tehdy, svítí-li zároveň červená. Pozor je třeba vždy dávat na vozidla záchranné služby, která vyjíždějí k nehodě a používají v zájmu bezpečnosti provozu sirény a modrá blikající světla.

Oranžové světlo: nepřejíždět souvislou čáru na křižovatce před semaforem, popř. nejet za světelné signalizační zařízení. Výjimkou je případ, kdy se nacházíte již tak blízko křižovatky, že okamžité zastavení by ohrozilo plynulost provozu.

Blikající oranžové světlo: můžete pokračovat v jízdě, pouze pokud je to bezpečné, a případně dát dát přednost ostatním vozidlům.

Blikající oranžová šipka: můžete pokračovat v jízdě ve směru šipky, ale pouze pokud je to bezpečné, a v případě potřeby musíte dát přednost ostatním vozidlům.

Za nedodržení předpisů týkajících se světelné signalizace hrozí řidiči 2 trestné body a pokuta ve výši až 120 eur, popř. 5 trestných bodů a pokuta určená soudem.

Ochranná přilba nepovinné

Jízdní kola Doporučeno, ale není povinné

Ochranná přilba povinné

Mopedy Povinné pro řidiče i spolujezdce - přilba musí být náležitě nasazena a zapnuta. Doporučuje se používat potkávací světla po celý den. Doporučuje se používat dobře viditelné oblečení ke zvýšení viditelnosti řidiče i spolujezdce.
Motocykly s postranním vozíkem a bez něj Povinné pro řidiče i spolujezdce - přilba musí být náležitě nasazena a zapnuta. Doporučuje se používat potkávací světla po celý den. Doporučuje se používat dobře viditelné oblečení ke zvýšení viditelnosti řidiče i spolujezdce.
Lehké a těžké tříkolky Tato vozidla jsou zařazena do třídy B a dopravní inspektorát jejich řidičům důrazně doporučuje používat ochrannou přilbu a jiné ochranné prostředky.
Lehké a těžké čtyřkolky Tato vozidla jsou zařazena do třídy B a dopravní inspektorát jejich řidičům důrazně doporučuje používat ochrannou přilbu a jiné ochranné prostředky.

Povinná bezpečnostní výbava vozidel

-

Povinná bezpečnostní výbava pro cyklisty

Cyklisté nemají žádnou povinnou bezpečnostní výbavu, jako např. přilbu nebo reflexní vestu. Jejich používání se však doporučuje. Jízdní kola musí být vybavena zvonkem, bílým světlem vepředu a červeným vzadu.

Zimní pneumatiky

-


datum poslední modifikace: 2015-09-28

Poslední aktualizace: 12/9/2015
© Evropská unie, 1995-2015
Privacy Policy