Německo

Země: Německo
Motocykly - v obci: 50 km/h
Motocykly - mimo obec: 100 km/h
Motocykly - pro motorová vozidla: 130 km/h
doporučená rychlost
Motocykly - na dálnici nebo: 130 km/h
doporučená rychlost
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - v obci: 50 km/h
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - mimo obec: 100 km/h
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - pro motorová vozidla: 130 km/h
doporučená rychlost
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - na dálnici nebo: 130 km/h
doporučená rychlost
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t- v obci: 50 km/h
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t - mimo obec: 80 km/h
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t- pro motorová vozidla: 80 km/h
pro jízdní soupravy s hmotností do 3,5 t se speciálních technickým vybavením: 100 km/h
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t - na dálnici nebo: 80 km/h
pro jízdní soupravy s hmotností do 3,5 t se speciálních technickým vybavením: 100 km/h
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - v obci: 50 km/h
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - mimo obec: 64 km/h
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - pro motorová vozidla: 80 km/h
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - na dálnici nebo: 80 km/h
Autobusy - v obci: 50 km/h
Autobusy - mimo obec: 80 km/h
Autobusy - pro motorová vozidla: 80 km/h
Autobusy - na dálnici nebo: 100 km/h
Kód na desce: D
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi - Zkušený řidič: 0,5 ‰
(jízda s hladinou alkoholu v krvi nad 1,1 ‰ je považována za trestný čin, v rozmezí 0,5–1,0 ‰ za přestupek sankcionovaný pokutou)
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi - Začínající řidič: 0,0 ‰
(se zkušeností méně než 2 roky a ve věku do 21 let)
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi - Řidiči z povolání: 0,0 ‰
(za překročení povoleného limitu je možné řidiče propustit ze zaměstnání)
Svícení: -


datum poslední modifikace: 2015-09-29 10:34:07

Poslední aktualizace: 12/9/2015
© Evropská unie, 1995-2015
Privacy Policy