Španělsko

Motocykly - v obci: 50 km/h
Motocykly - mimo obec: bez odstavného pruhu nebo s velmi úzkým odstavným pruhem (<1,5 m)
90 km/h pro motocykly
80 km/h pro vozidla převážející nebezpečný náklad
45 km/h pro mopedy, tříkolky a lehké čtyřkolky

s širokým odstavným pruhem (>1,5 m) nebo na dvouproudových vozovkách:
100 km/h pro motocykly.
90 km/h pro vozidla převážející nebezpečný náklad
45 km/h pro mopedy, tříkolky a lehké čtyřkolky
Motocykly - pro motorová vozidla: 120 km/h
120 km/h pro motocykly 110km/h pro vozidla převážející nebezpečný náklad
Motocykly - na dálnici nebo: 120 km/h
120 km/h pro motocykly 110km/h pro vozidla převážející nebezpečný náklad
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - v obci: 50 km/h
40 km/h pro vozidla převážející nebezpečný náklad
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - mimo obec: bez odstavného pruhu nebo s úzkým odstavným pruhem (<1,5 m) 90 km/h pro osobní vozidla
70 km/h pro dodávky a lehká nákladní vozidla
70 km/h pro osobní vozidla a dodávky s přívěsem


s širokým odstavným pruhem (>1,5 m) nebo na vozovkách o dvou a více pruzích v obou směrech:
100 km/h pro osobní vozidla
80 km/h pro dodávky a lehká nákladní vozidla
80 km/h pro osobní vozidla nebo dodávky s přívěsem
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - pro motorová vozidla: 120 km/h pro osobní vozidla
90 km/h pro dodávky a lehká nákladní vozidla
90 km/h pro osobní vozidla nebo dodávky s lehkým přívěsem o hmotnosti do 750 kg (typ O1.)
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.
Osobní a nákladní vozidla do 3,5t - na dálnici nebo: 120 km/h pro osobní vozidla
90 km/h pro dodávky a lehká nákladní vozidla
90 km/h pro osobní vozidla nebo dodávky s lehkým přívěsem o hmotnosti do 750 kg (typ O1.)
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t- v obci: 50 km/h
40 km/h pro vozidla převážející nebezpečný náklad
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t - mimo obec: 70 km/h
bez odstavného pruhu nebo s úzkým odstavným pruhem (<1,5 m)
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.

80 km/h
s širokým odstavným pruhem (>1,5 m) nebo na dvouproudových vozovkách
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t- pro motorová vozidla: 80 km/h
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.
Osobní vozidla a dodávky s přívěsem do 3,5t - na dálnici nebo: 90 km/h
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - v obci: 50 km/h
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - mimo obec: 70 km/h
bez odstavného pruhu nebo s úzkým odstavným pruhem (<1,5 m)
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.

80 km/h
s širokým odstavným pruhem (>1,5 m) nebo na dvouproudových vozovkách
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - pro motorová vozidla: 80 km/h
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.
Těžká nákladní vozidla nad 3,5t - na dálnici nebo: 80 km/h
o 10 km/h pomaleji než běžná povolená rychlost, pokud přepravují nebezpečné zboží.
Autobusy - v obci: 50 km/h
Autobusy - mimo obec: 80 km/h
bez odstavného pruhu nebo s úzkým odstavným pruhem (<1,5 m)
80 km/h pro autobusy, u nichž je povoleno stání cestující
80 km/h pro školní autobusy.

90 km/h
s širokým odstavným pruhem (>1,5 m) nebo na dvouproudových vozovkách
80 km/h pro autobusy, u nichž je povoleno stání cestující mimo obec
80 km/h pro školní autobusy
Autobusy - pro motorová vozidla: 100 km/h
80 km/h pro autobusy, u nichž je povoleno stání cestující mimo obec
90 km/h pro školní autobusy
Autobusy - na dálnici nebo: 100 km/h
80 km/h pro autobusy, u nichž je povoleno stání cestující mimo obec
90 km/h pro školní autobusy
Kód na desce: E
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi - Zkušený řidič: 0,5 ‰
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi - Začínající řidič: 0,3 ‰
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi - Řidiči z povolání: 0,3 ‰
profesionální řidiči jsou při silniční kontrole podrobeni dvěma zkouškám s minimálním časovým odstupem 10 minut.
Svícení: Denní potkávací světla musí být rozsvícena po celý den.
Povinně pouze u motocyklů
Pro ostatní vozidla povinné pouze při snížené viditelnosti


datum poslední modifikace: 2015-09-29 14:24:07

Poslední aktualizace: 12/9/2015
© Evropská unie, 1995-2015
Privacy Policy